Set induksi

Set Induksi


Langkah/Masa

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Fasa.SDK/CatatanSet induksi

5 minit

1.      Murid ditunjukkan   buah duku.
2.      Murid juga ditunjukkan sebiji bola.
                       
3.      Guru bertanya beberapa soalan.
Contoh soalan
1.      Ini Buah apa?
2.      Bolehkah kamu makan buah ini?
3.      Di mana kamu boleh dapat buah ini?
(dengar respon murid)
4.      Apakah yang ada dalam bola itu?
(dengar respon murid)
-          Guru mengeluarkan kad perkataan dan murid mengeja dengan sebutan yang betul

1.1.2.Memupuk pemerhatian kepada objek,perkataan,ayat atau teks secara menyeluruh.