SUKU KATA KVKV

SUKU KATA KV + KV
Contoh suku kata kvkv

     


Gambar dan Kad Padanan Suku Kata KVKV

Berikut adalah abm yang digunakan untuk suku kata KVKV. Gambar-gambar yang dipilih adalah yang sesuai dengan tahap murid agar mereka kenal dan boleh menamakan gambar tersebut. Suku kata KVKV telah dicetak dengan warna berlainan dan diasingkan. Perkataan KVKV dikenalkan dan murid akan mengeja dan membunyikan perkataan tersebut. Setelah murid menguasai kemahiran mengeja dan membunyikan perkataan tersebut, murid diberikab berberapa gambar dan suku kata awalan. Kemudian murid diminta untuk melengkapkan suku kata akhiran dengan meletakan kad suku kata yang sesuai. Kemudian diulang pula dengan meletakan suku kata akhiran dan diminta untuk melengkapkan suku kata awalan. Apabila murid sudah menguasai kemahiran ini, hanya gambar sahaja diberikan. Kemudian beberap kad suku kata diberikan pada mereka dan diminta untuk meletakkan kad suku kata yang seuai agar dapat mengeja perkataan KVKV tersebut.Contoh gambar dan kad suku kata